Bảng giá vé tàu TN tết 2017hot

[ Điểm đánh giá5/5 ]1121 người đã bình chọn
Đã xem: 14759 | Cật nhập lần cuối: 8/29/2016 8:54:08 AM | RSS
BẢNG GIÁ VÉ TÀU TN4, TN6... TN22 TẾT
Thực hiện từ 0 giờ ngày
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 3496/ĐS-KHKD ngày 16/10/2014 của Tổng Công ty ĐSVN)
Tên ga
Cự ly
Ngồi cứng
Ngồi cứng
điều hòa
Ngồi mềm
điều hoà
Giường năm khoang 6
điều hòa
Giường nằm khoang 4 điều hòa
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 1
Tầng 2
Sài Gòn
đi
Biên Hòa
29
30
30
30
34
33
30
36
35
Long Khánh
77
60
70
77
90
88
78
94
92
Nha Trang
411
317
372
413
488
470
416
504
494
Ninh Hòa
446
344
403
448
530
510
452
547
536
Giã
472
364
427
474
560
540
478
580
567
Tuy Hòa
529
408
478
532
628
607
536
650
635
Diêu Trì
631
487
570
634
750
723
640
774
758
Bồng Sơn
709
547
640
712
840
813
718
870
850
Đức Phổ
759
586
686
763
900
870
768
930
910
Quảng Ngãi
798
616
722
802
947
915
808
980
958
Núi Thành
836
645
756
840
992
960
846
1,026
1,004
Tam Kỳ
862
665
780
866
1,023
988
873
1,058
1,035
Trà Kiệu
901
695
815
905
1,100
1,064
940
1,140
1,114
Đà Nẵng
935
722
845
940
1,143
1,104
975
1,182
1,156
Lăng Cô
971
750
878
976
1,152
1,113
983
1,190
1,166
Huế
1038
770
900
1,000
1,240
1,200
1,060
1,283
1,256
Đông Hà
1104
817
958
1,064
1,257
1,214
1,072
1,300
1,272
Đồng Hới
1204
892
1,044
1,160
1,370
1,324
1,170
1,417
1,387
Đồng Lê
1290
955
1,120
1,244
1,468
1,420
1,253
1,518
1,486
Hương Phố
1340
990
1,160
1,290
1,524
1,473
1,300
1,576
1,542
Yên Trung
1386
1,018
1,192
1,325
1,564
1,512
1,335
1,618
1,583
Vinh
1407
1,024
1,200
1,333
1,606
1,552
1,370
1,660
1,625
Chợ Si
1447
1,053
1,234
1,370
1,620
1,565
1,382
1,674
1,640
Minh Khôi
1529
1,055
1,236
1,374
1,622
1,568
1,384
1,678
1,642
Thanh Hoá
1551
1,060
1,243
1,380
1,630
1,576
1,390
1,686
1,650
Bỉm Sơn
1585
1,062
1,244
1,383
1,633
1,578
1,393
1,688
1,652
Ninh Bình
1612
1,062
1,244
1,383
1,633
1,578
1,393
1,688
1,652
Nam Định
1639
1,070
1,253
1,393
1,644
1,590
1,403
1,700
1,664
Phủ Lý
1670
1,080
1,264
1,405
1,660
1,603
1,416
1,716
1,680
Hà Nội
1726
1,083
1,270
1,410
1,665
1,610
1,420
1,722
1,685
(Đơn vị: 1.000 đồng)
Giá vé đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm 1000đ BHHK